Pressemeddelelser

NYHEDER

 

Kære medlemmer.

Hermed indkaldes til generalforsamling i SYDSJÆLLANDS  KULTURTEATER

 

Mødet afholdes i VIEMOSE EGNSHUS:

 

                           Mandag den 21. marts 2022  kl. 18.00.

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved lidt mad.

 

 

TILMELDING: Af hensyn til spisningen er tilmelding nødvendig.

 

Tilmelding til            Per Frandsen tlf. 21482253 sms ok.
  
Du kan også vælge at svare på e-post: kulturteater2019@gmail.com

Tilmelding senest søndag den 13. marts 2022.

Kontingent betales på: Reg.nr.: 1551 kontonummer: 6090877
Husk at skrive i tekstfeltet, hvem kontingentet dækker.
Kontingent kan også betales på dagen.
Kontingent:
Kr. 100,-      almindelige medlemmer
Kr. 100,-      pensionister
Gratis:         børn og unge under uddannelse

 

Vel mødt

På bestyrelsens vegne

Per Frandsen

formand 

 

 


      Amatørteater med lokalhistoriske temaer