Tidligere stykker

Hvad har vi spillet.

2020 Degnen i Kragevig


Handlingen en henlagt til tiden omkring 1658, hvor svenskerne huserede i området mens degnen, Snapsehans, Kulsoen og andre gæve folk søgte at få hverdagen til at fungere. Du møder også den tyske pestlæge, som muntert og barskt behandler en svensk soldat. Og Svend Poulsen? Han er der naturligvis også. Sandheden tilhører kongen.

Forfatter: Henning Pedersen.

Instruktør: Sara R. Andersen.
Spillet med støtte fra Vordingborg Kommune


Spillested: Faksinge By mellem Bårse og Præstø.


2019 Dannebrog - myten om et flag.


Den kendte historie om slaget ved Lyndanisse i Estland – under kong Valdemar Sejr, den 15. juni 1219 – hvor Dannebrog ifølge sagnet faldt ned fra himlen. Vi forsøger i  Sydsjællands Kulturteater at give et bud på ”den sande historie”. Spillets hovedpersoner er to kirkemænd og historikere, der godt 300 år senere og lige efter reformationen i 1536 under Chr. d. III. skal skrive en danmarkshistorie, hvor både Gud og Konge får deres fortjeneste. Skuespillet krydres med tableauer fra det legendariske slag ved Lyndanisse.

Stykkets slutreplik er: ”Ja, sandheden er som voks i hænderne på en god historieskriver” – og dette kan nok give stof til eftertanke, når man tænker på de berømte ord om ”at det altid er sejrherren, der skriver historien”.
Forfatter: Henning Pedersen.

Instruktør: Sara R. Andersen.
Spillet med støtte fra Vordingborg Kommune


Spillested: Faksinge By mellem Bårse og Præstø.


2015 Kvinderend

Det nye "Kvinderend" er skrevet af Henning Pedersen og Thomas Nielsen.  "Kvinderend" 2015 har Henning skrevet med udgangspunkt i Thomas Nielsens successtykke fra 1993.

Spillet ved Bosei Idrætshøjskole med støtte fra Grundlovspuljen.


2013 Kommer hid, I piger små

(Henning Pedersen)Vi er ttilbage til 1808, hvor der er godt gang i det sydsjællandske skibsværft Petersværft. Her mødes Willemoes og Grundtvig, hvor danskheden diskuteres.

Petersværft med støtte fra Vordingborg Kommune


2011 Der står mænd bag kvinder

(Jonna Colding Henriksen-forfatter og instruktør)Omdrejningspunktet er Husholdningsskolen i Vordingborg. I dag hedder skolen VordingborgskolenBalle Ballevej 16, 4735 Mern


2009 En satans jord

(Th. Nielsen)

Opført første gang i 1991

Om svenskekrigene i Sydsjælland og stormen på København, og om Svend Poulsen, der kæmpede hårdt omend med ringe påskønnelse.Ballevej 16, Balle


2007 Balle-Lars

(Th. Nielsen)Som den sidste i landet fik Balle-Lars hugget hovedet af. Han blev dømt for mord, men nægtede stædigt. Præsten, der ihærdigt prøvede at redde hans sjæl inden henrettelsen, er senere citeret for ordenespildte Guds ord på Balle-Lars.Ballevej 16, Balle


2005 Lad Gud beholde sit Himmerig

(Søren Nielsen)Der gås kritisk tæt på Absalon. Hvordan styrede han udenrigs- politikken? Danmark tronfølge og dermed Valdemar d. Stores famileliv? og hvordan styrede han sin egen kariere? og Saxos historieskrivning?

I stykket er vi både på Rügen, på Gurre hos Tove og på Vordingborg slot.Slotsruinen

Vordingborg


2003 Kongemordet i Kalvehave

(Th. Nielsen)Titlen hentyder til Margrethe d 1.` søn, kronprins Olavs gådefulde død; men stykket var udover denne intrige et historisk billede af hverdagslivet i Skåningehavn (Gl.Kalvehave) med sildefiskeriet som omdrejningspunkt.ved Langødæmningen


2001 Kongelov og Galskab

(Søren Nielsen)En historie om menneskelig galskab, der ikke lader sig tøjle af selv den bedste lov, hvis de mennesker, den er skrevet for, ikke selv vil det. Stykket foregår på Jungshoved  år 1700.Jungshoved slotsruin


1999 Fri for tiltale 

(Søren Nielsen)Ved folkestyret allerførste valg blev der i Præsøkredsen opstillet en ganske jævn mand. Trods rævekager blev væveren Hans Hansen valgt; men hvorlænge modstod han de falske og onde anklager .

Grundlovens 150 års jubilæum blev her markeret.Torvet i Præstø


1997 Lystrate

(Aristofanes)Som en undtagelse fra reglen blev et klassisk drama opført, en gammel græsk komedie om en gang, kvinderne demonstrerede deres magt over for mændene.Langebæk præstegård.


1995Ikke er vi bønder gæs - fordi vi er grå

(Th.Nielsen)For 200 år siden frikøbte bakkebøllebønderne sig selv og blev selvejere.Hjalet, Bakkebølle


1993 Kvinderend

(Th. Nielsen)I 1915 fik kvinderne stemmeret. Også i Sydsjælland blev kvindekampen udkæmpet . Stykket viser denne kamp i alle sociale lag.Lilliendal, Mern


1992 Fra Græsbjerg til New Zealand

(Th. Nielsen)Historien om sydsjællandske familiers udvandring til den anden side af jorden. Første generation fik næppe opfyldt deres drømme.


1991 En satans jord

(Th. Nielsen)Om svenskekrigene i Sydsjælland og stormen på København, og om Svend Poulsen, der kæmpede hårdt omend med ringe påskønnelse.Bøndernes Egehoved, Præstø1989 Retfærdighed ske fyldest

(Th. Nielsen)Om Balle-Lars og hans dramatiske liv, der endte med halshugning på retterstedet i Ugledige. Var han skyldig ?Bøndernes Egehoved, Præstø


1986 Af fremmed æt

(Th. Nielsen)Om fremmedhad lokalt og om den store dansk-jødiske forfatter M. A. Goldsmidts dramatiske barndom i Vordingborg til hans død som fremmed i København.


1986 Vi måtte gøre så

(Th. Nielsen)Om den grusomme herremand Knuth Becker til Bækkeskov, der i 1733 blev myrdet af 11 af sine forkuede bønder. Disse led døden på hjul og stejle; - for Becker er rejst en smuk mindesten på gården.


1985 Hellere i dag end i morgen

(Th. Nielsen)I anledningen af 200 året for de allerførste udskiftninger. - Hammer by.


1984 To folkeforførere i Sydsjælland

(Th. Nielsen)To husmandsførere, husmand Peter Hansen, Lundby og bomuldsvæver Hans Hansen, Mern og deres bitre kamp mod aristokratiet og for frihed og ret.


1983 Mer` end brød og skuespil

(Th. Nielsen)Grundtvigs liv, folkeligt og lokalt i anledning af Grundtvigs 200 års dag.Præstegårdshaven Udby


1982 Det første i verden

(Th. Nielsen)En hyldest på 100 årsdagen til det første andelsmejeri.


1981 En bondes ret

(Th. Nielsen)Stridighederne mellem bonde Rasmus Peter Madsen, Viemose og herremanden til Petersgaard Peter Johansen i 1788.


1980 Det var mor, der begyndte

(Th. Nielsen)En hyldest til mejerske kgl. hofleverandør Hanne Nielsen, "Havartigården" Holte i anledning af hendes 150 års dag.


1979 Formynderi eller fællesskab

(Th. Nielsen)Spændingen mellem landsby og købstad i andelsbevægelsens barndom.


1978 Væveren fra Mern

(Th. Nielsen)Valget til den grundlovgivende rigsdagsforsamling på Præstø Torv 5.10.1848. Her vinder væver og husmand Hans Hansen over professor teol. H.N.Clausen.


Amatørteater med lokalhistoriske temaer